: : : :

: : :

'

No. B8537 SUZUKI V-STROM 650 ABS ( ) • SUZUKI V-STROM 650 ABS 1
 • SUZUKI V-STROM 650 ABS 2
 • SUZUKI V-STROM 650 ABS 3
 • SUZUKI V-STROM 650 ABS 4
 • SUZUKI V-STROM 650 ABS 5
 • SUZUKI V-STROM 650 ABS 6
 • SUZUKI V-STROM 650 ABS 7
 • SUZUKI V-STROM 650 ABS 8
 • SUZUKI V-STROM 650 ABS 9
 • SUZUKI V-STROM 650 ABS 10
 • SUZUKI V-STROM 650 ABS 11
 • SUZUKI V-STROM 650 ABS 12